Fiske i Västerbotten

Var hittar jag Västerbotten?

Västerbotten är ett av Sveriges nordligaste landskap, och ligger vid Bottniska Viken. Det är ju förstås därifrån landskapet har fått sitt namn, det ligger ju väster om Bottniska Viken. Norr om Västerbotten hittar man Norrbotten, som sträcker sig fram till finska gränsen. Det finns ju ett Österbotten också, i Finland. Från hedna tider fram till 1806 var ju Finland en del av Sverige, och då var Bottniska Viken närmast ett svenskt innanhav. Den största staden i Västerbotten är Umeå och den största i Österbotten är Vasa. Mellan dessa båda städer är det inte så långt, Bottniska Viken är smal just här.

Fiske

Fiske i VasterbottenVästerbotten är en ett fantastiskt mål för all slags friluftsliv, och det gäller i högsta grad även fiske. Landskapet har över 17 000 sjöar med en total areal av över 100 000 hektar. Det finns ett par hundra mil laxälvar, plus många hundra mil med andra strömmande vatten. Man får ju inte heller glömma bort Västerbottens 26 mil långa kust, som erbjuder ett fantastiskt fint kustfiske. Gäddfisket vid kusten håller världsklass men här finns också harr, havsöring och lax som man ofta kan fiska från strandkanten. För den som kan ta sig ut med båt i kustbandet finns givetvis många andra fiskar att fånga. Sillen på hösten är bara ett exempel.

Älvar

Många av Västerbottens älvar är kända för sitt fina fiske, och det gäller kanske speciellt för lax. En mycket populär älv är Byske älv, där man varje år tar upp över 500 laxar med en medelvikt på över fem kilo, men det finns många andra älvar med ett bra laxfiske.

Givetvis kan man fiska annat än lax i älvarna. Det finns bra bestånd av t.ex. havsöring, harr, sik och öring, och ju närmare kusten desto mer av fiske typ abborre och gädda.

Sjöar

Med över 17 000 sjöar finns det ju onekligen en hel del att välja på. De allra flesta sjöar har hyggliga bestånd av öring och röding, ofta med harr och sik därtill.

Åtkomlighet

I Västerbotten är man ju definitivt i fjällvärlden, utom möjligen i kustregionen. I kustregionen och fjällvärlden närmast den finns ett bra utbyggt vägnät, så att kan komma åt fiskeplatser med bil. Även om man har lite svårt att gå kan man hitta fiskeplatser som verkligen känns som orörd natur och som erbjuder utmärkt fiske.

Om man söker sig längre västerut och därmed in i fjällvärlden går det förstås inte så ofta att ta sig fram med bil. Här är det till fots, per båt eller möjligen per helikopter som gäller. Ute i fjällvärlden kan man utan tvekan ha en fantastisk natur- och fiskeupplevelse, men det krävs nog att man har någorlunda vana vid uteliv i naturen. Om man vill prova på detta är det absolut att rekommendera att söka reda på en bra utrustningslista, t.ex. på nätet. Om man glömt något viktigt går det ju inte att skaffa i efterhand och det kan ju lätt förstöra en annars fin naturupplevelse.

I många fall kan man ta hjälp av fiskeguider som dels hjälper till att hitta det bästa fisket, dels kan vara ett stöd i hur man lever vildmarksliv.

En del i att ge sig ut i naturen är förstås att visa hänsyn till både naturen och de som lever nära naturen. För Västerbottens del innebär det bland annat att ta stor hänsyn till renskötsel. I de allra flesta fall är det inget problem, fjällvärlden är stor, men om det finns risk för störningar så bör man ge renskötseln företräde. I övrigt bör man förstås följa de allmänna regler som finns för ett hänsynsfullt friluftsliv, och som handlar om hur man eldar i naturen, städning, underhåll av utmärkta leder osv.